Fotogaléria

Ukážka realizovaných investičných akcií
01. Vybudovanie prístrešku pri strážnej veži Vartovka- BBSK+vlastné zdroje


02. Vybudovanie prístrešku pri strážnej veži Vartovka- BBSK+vlastné zdroje


03. Rekonštrukcia atletického oválu- Slovenský atletický zväz+vlastné zdroje


04. Oprava a rozšírenie komunikácii Nového cintorína- Vlastné zdroje


05. fontana-v-parku-1


06. Nápis Krupina- BBSK+vlastné zdroje


07. Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo DHZ Krupina- Ministerstvo vnútra+vlastné zdroje


08. Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých- Ministerstvo kultúry SR+vlastné zdroje


09. Rekonštrukcia časti chodníka + zábrana pri ceste I66 - vlastné zdroje


10. Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad- EŠIF+štátny rozpočet+vlastné zdroje


11. Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad- EŠIF+štátny rozpočet+vlastné zdroje


12. Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad- EŠIF+štátny rozpočet+vlastné zdroje


13. Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad- EŠIF+štátny rozpočet+vlastné zdroje


14. Klietka hanby- OOCR Stredné Slovensko+vlastné zdroje


15. Klietka hanby- OOCR Stredné Slovensko+vlastné zdroje


16. kostol-a-prilahle-ulicky


17. Obnova krovu a fasády Mestského úradu v Krupine - Vlastné zdroje


18. mestsky-urad-dom-sluzieb-namestie


19. Rekonštrukcia nádvoria MsÚ- Vlastné zdroje


20. Modernizácia odborných učební ZŠ E.M. Šoltésovej- EÚ+štátny rozpočet+vlastné zdroje


21. Most cez rieku Krupinica


22. Most cez rieku Krupinica


23. Most cez rieku Krupinica


24. Geschwindova záhrada ruží- oplotenie- BBSK+vlastné zdroje


25. Výstavba spevnenej plochy- Vlastné zdroje


26. Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ E.M. Šoltésovej - Úrad vlády SR+ vlastné zdroje


27. Stavebné úpravy plochy Street Workout- Vlastné zdroje


28. Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra- Vlastné zdroje


29. Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra- Vlastné zdroje


30. Nové odstavné plochy na ul. Fraňa Kráľa- Vlastné zdroje


31. Vartovka


32.Vartovka2


33..zabradlie-ecav