Prečo kandidujem

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!          
                 
Uchádzam sa o vašu dôveru pri voľbách primátora mesta Krupina v nadchádzajúcich komunálnych voľbách 29. októbra 2022. Všetci ma poznáte, viete, aké sú moje silné aj slabé stránky. Ale najmä, každý, kto je ochotný sa pozerať na veci objektívne, vidí výsledky mojej práce počas rokov, čo túto zodpovednú funkciu v našom meste zastávam.
 
Držím sa zásady, že dôležité sú činy a nie sľuby cieľov, na ktoré samospráva mesta a samosprávneho kraja v skutočnosti nemajú dosah. Kým nemáte zodpovednosť, môžete sľubovať donekonečna a čokoľvek. Až keď tú zodpovednosť prevezmete, v skutočnosti sa ukáže, či máte naozaj schopnosti riadiť mesto, alebo boli všetko iba slová a skutočnosťou je len trápenie, neschopnosť a nekompetentnosť.
 
Časy, ktoré prichádzajú, budú žiaľ zložité a nemáme sa v najbližšom čase veľmi na čo tešiť. O to dôležitejšie je, aby sa ľudia v našom meste mohli oprieť o skúseného a zodpovedného primátora, ktorý sa vo funkcii nemusí učiť, ako sa procesne a vecne riešia akútne problémy. Chcem ponúknuť moje dlhoročné skúsenosti na to, aby som nášmu mestu pomohol ťažké časy prekonať pokiaľ možno čo najlepšie.
 
Vážení spoluobčania, milí Krupinčania! 
Považujem za správne a čestné z pozície primátora mesta tak, ako to robím vždy pri ukončení volebného obdobia predložiť vám podrobný odpočet volebného programu za uplynulé volebné obdobie 2018 -2022. Nájdete tu aj podrobné informácie a sumár toho, čo sa nám s mojim tímom spolupracovníkov podarilo vybudovať nad rámec volebného programu, fotodokumentáciu investičných akcií, ako aj prehľad hospodárenia mesta, ako aj hodnotenie nezávislého inštitútu INEKO, ktorý radí naše mesto medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku.
 
Dovoľujem si vás poprosiť a požiadať aj o podporu poslancov Mestského zastupiteľstva, s ktorými budem môcť premeniť víziu rozvoja nášho mesta na skutočnosť. Voľte prosím ľudí čestných, zodpovedných, s vybudovaným vzťahom k mestu a jeho obyvateľom, za ktorými je viditeľná stopa v profesionálnom, či spoločenskom živote. 
 
Vážení Krupinčania, milí susedia! Historicky po prvýkrát prichádzajú komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov v spojenom termíne. V priebehu jedného dňa budeme voliť primátora, mestské zastupiteľstvo a súčasne predsedu a poslancov samosprávneho kraja.
 
Preštudujte si prosím informáciu o voľbách, ktorú ste dostali do schránok, aby ste poznali podmienky a spôsob voľby.
 
Každý z nás má právo voliť. Hoci to nie je povinnosť, rád by som na Vás apeloval, aby ste toto svoje právo využili. Viem, že mnohí z nás sú už z politického vývoja natoľko znechutení, že by sa k nemu najradšej obrátili chrbtom. 
 
Ale situácia sa komplikuje a zhoršuje práve vtedy, keď politici vládnu bez ľudí a ľudia k nim stoja otočení chrbtom. Naopak, keď hlas ľudí začnú počúvať, začnú sa aj problémy postupne riešiť.
Zamyslite sa, vyberte podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia tých najlepších kandidátov a hoďte svoje rozhodnutie do volebnej urny. 
 
Máte na to právo, ktoré vám nikto nemôže zobrať.
 
S úctou 
                                              
Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta