Životopis

  Ing. Radoslav Vazan
Dátum narodenia: 20. december 1977
Stav: ženatý, 2 deti , syn Viktorko, dcéra Tánička
   
Vzdelanie  
1984-1992 ZŠ Kováčová, V. ZŠ Zvolen, I. ZŠ Krupina
1992-1996 SOU SZSD Námestovo – Slanická osada
1996-2001 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva,
špecializácia Občianska bezpečnosť – krízový manažment
   
Zamestnanie  
júl 2001 - december 2001 Krajský úrad v Banskej Bystrici, odbor
regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov
január 2002 - marec 2002 Banskobystrický samosprávny kraj, odbor
regionálneho rozvoja, územného plánovania
a cestovného ruchu
apríl 2002 – december 2003 Krajský úrad v Banskej Bystrici, odbor iných odvetvových
vzťahov - úsek bytovej politiky
január 2004 – december 2006 Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, odbor bytovej
politiky
od decembera 2006 - doteraz Primátor mesta Krupina
   
Práca v samospráve  
december 2002 – december 2006 poslanec Mestského zastupiteľstva v Krupine člen Ekonomickej komisie
december 2005 – doteraz poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Krupina
   
Jazykové znalosti  
jazyk ruský: aktívne
jazyk nemecký: pasívne
jazyk anglický: pasívne
   
Kurzy a vedomosti  
certifikát – „Ako tvoriť, manažovať a presadiť environmentálny projekt v rámci EÚ“
certifikát SOFTIP - práca s PC ( Microsoft Windows 95, 98, XP; Microsoft Word, Excel, Powerpoint), znalosť práce s Internetom
   
Záľuby  
cestovanie, motoristický šport, plávanie, príroda, literatúra faktu, história